Медиагруппа «Антенна»  

ГОРИСПОЛКОМ ДОВОДИТ ДО ВЕДОМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ ФАКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С "КАМПАНИЕЙ ТРАВЛИ" ВЛАДИМИРА ОЛЕЙНИКА

Лиза БРОДСКАЯ# 56, 08.12.1999

 Звернення

Зважаючи на останнi подiї, якi вiдбуваються в мiстi Черкаси, виходячи з нагальної необхiдностi донести це до кожного, ми звертаємося до усiх громадян України, посадових осiб державної влади, вiтчизняних i мiжнародних правозахисних органiзацiй, засобiв масової iнформацiї.

Надзвичайнi обставини, якi змушують нас звернутися з проханням пiдтримати нашi прагнення по вiдстоюванню демократичних засад української державностi, виникли не внаслiдок суттєвого поширення соцiально-економiчного становища жителiв нашого мiста. Навпаки, в цьому роцi за активної спiвпрацi мiської влади i територiальної громади Черкаси по праву увiйшли до п'ятiрки найблагополучнiших мiст України за нормативами фiнансового забезпечення на душу населення та виконання загальномiських програм в галузях житлово-комунального господарства, освiти i медицини.

25 листопада ц.р. iнiцiативна група депутатiв поставила на розгляд сесiї мiської ради питання про проведеня референдуму з приводу дострокового припинення повноважень мiського голови Володимира Олiйника. Дане питання вже неодноразово виринало в контекстi перебiгу нещодавньої передвиборчої кампанiї, пiд час якої Володимир Олiйник скористався своїм конституцiйним правом i взяв безпосередню участь як кандидат у Президенти. Як учасник "канiвської чет-вiрки", черкаський мiський голова виступив в опозицiї до дiючого Президента Леонiда Кучми i до кiнця виборчої кампанiї не змiнював своїх переконань.

Переважна бiльшiсть поспiхом змонтованих звинувачень, висунутих на адресу мiської влади, не отримала фактичного пiдтвердження. Намiри iнiцiативної групи не вiдображають реальних настроїв жителiв мiста Черкаси. Про це засвiдчують i чисельнi звернення громадських органiзацiй, i позицiя недержавних засобiв масової iнформацiї, якi розцiнюють постановку питання про недовiру мiському головi не iнакше як штучне нагнiтання додаткової напруги, всупереч проголошеним Президентом намiрам зберегти в державi стабiльнiсть.

Незважаючи на вiдсутнiсть чiтких, вмотивованих звинувачень на адресу мiської влади, тим часом створюються пiдстави для блокування її дiяльностi. Виконавцями замовлення, правоохоронними i контролюючими органами йде тиск на апарат, на посадових осiб Черкаського мiськвиконкому. Саме на останнi мiсяцi припадає хвиля позапланових i тенденцiйних перевiрок структурних пiдроздiлiв мiськвиконкому. Так, станом на 1 грудня вiдбулося вже 137 перевiрок 18-ти пiдвiдомчих пiдприємств галузi житлово-комунального господарства. Працiвниками правоохоронних i контролюючих органiв було вилучено документацiю ДКП "Черкасиiнвестбуд", вiддiлу культури, управлiння земельних ресурсiв.

Про упередженiсть перевiрок свiдчить одне те, що перевiряється дiяльнiсть лише тих об'єктiв, якi належать до комунальної власностi, що фактично паралiзувало їх господарську дiяльнiсть. Йде тиск на керiвникiв структурних пiдроздiлiв, якi вiдмовляються надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть без вiдповiдних на те законних пiдстав. Тиск та погрози зазнають i тi депутати, якi не схвалюють намiри iнiцiативної групи i виступають проти цькування мiської влади в Черкасах.

Є всi пiдстави вважати все це виключно спробою полiтичної розправи над Володимиром Олiйником, що порушує його права людини i громадянина, права посадової особи мiсцевого самоврядування. Цьому дає привiд i вiдверто негативне ставлення Президента Леонiда Кучми до самого факту висунення черкаського мера на кандидата в Президенти. Перебуваючи 9 листопада з вiзитом у мiстi Уманi, Леонiд Кучма на питання щодо подальшої долi Володимира Олiйника спочатку вiдверто заявив: "Чим породив, тим я його i..., потiм додавши: "Я думаю, що з ним розберуться i в Черкасах. Самi черкащани". i дав керiвникам областi вiдповiдну вка-зiвку. Вiдразу пiсля цього i розпочалися безпiдставнi масовi i цiле- спрямованi перевiрки з боку правоохоронних i контролюючих органiв.

Мiсцеве самоврядування стоїть осторонь вiд полiтики, але важко не погодитися з тим, що колотнеча навколо iмпiчменту, як i хвиля позапланових перевiрок дiяльностi виконавчого комiтету i пiдприємств комунальної власностi, що надто дивно збiгаються з участю мiського голови Черкас в передвиборчiй кампанiї, не є похiдним наслiдком одного явища - вiдвертого утиску демократичних прав i свобод тих громадян i посадових осiб на Українi, якi наважуються висловлювати своє бачення розвитку державностi i подолання економiчної кризи.

Це пiдтверджує i значне посилення полiтичного та економiчного тиску на тi ЗМi та журналiстiв, якi протягом вересня-жовтня ц.р. намагалися демонструвати своє бачення президентської кампанiї в Українi. Незалежна мiсцева телесту-дiя "Студiя-2" була безпiдставно позбавлена ефiрного часу. Обласна газета "Антенна", маючи власну незалежну позицiю у висвiтленнi виборiв, зазнала чисельних пере-вiрок з боку контролюючих органiв та спроби блокування рахункiв газети. За проведення прямого ефiру iз кандидатом у Президенти О. Морозом, який критикував в своїх виступах виконавчу владу в Українi, шеф-редактор приватної телекомпанiї "Вiкка" В. Борисов вiдразу був звiльнений з роботи.

Вважаємо, що така ситуацiя неприпустима в країнi, яка декларує повагу до демократичних прав i свобод громадян, у зв'язку з чим просимо вас розмiстити цi мате-рiали у засобах масової iнформацiї i закликаємо усi правозахиснi iнстанцiї та органи державної влади дати належну оцiнку подiям в м. Черкаси i рiшуче стати на захист дотримання конституцiйних прав i свобод людини в Українi.

Это обращение исполкома городского совета с целью пролить свет на сложившуюся социально-политическую ситуацию в Черкассах было подготовлено накануне сессии. Журналисты смогли с ним ознакомиться в понедельник на заседании исполкома, куда также были приглашены представители политических партий, общественных организаций и силовых ведомств.

Владимир Олейник ознакомил присутствующих и с текстом решения, за каждый пункт которого члены исполнительного комитета голосовали единогласно. Кроме уже озвученного выше текста обращения, который, как и проект решения "О социально-политической ситуации в городе", планировалось вынести и обсудить на сессии горсовета, исполком утвердил следующее:

"..." Текст Обращения горисполкома "О социально-политической ситуации в городе" обнародовать в СМИ, довести до ведома Верховной Рады Украины, Президента Украины, Генерального Прокурора Украины, уполномоченного ВР по вопросам защиты прав человека, посольств в Украине, международных информационных агентств "..."

"..." Запретить начальникам отделов, управлений, руководителям коммунальных предприятий, бюджетных организаций и учреждений города предоставлять правоохранительным органам любую информацию о своей деятельности, если этими органами требуются документы с нарушением ст. 11 Закона Украины "О милиции" и ст. 12 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" "..." Что касается этого пункта решения, Владимир Николаевич привел примеры, когда правоохранительные органы на днях требовали документы предприятий, нарушая указанные статьи. Г-н Герасименко (начальник черкасского ОБЭПа), например, требовал у городского отдела культуры предоставить документы о финансовой деятельности, опираясь на п. 17 ст. 11 Закона "О милиции". В то же время эта статья гласит, что правоохранительные органы могут беспрепятственно получить документы у предприятия лишь в том случае, если против должностных лиц возбуждено уголовное дело. В противном случае подобное требование является грубейшим нарушением Закона. Таким же способом (нарушая Закон), действует и УБОП, затребовавший на днях сразу у нескольких коммунальных предприятий финансовые документы, ссылаясь на ст. 12 Закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью". Ссылаться на этот Закон можно лишь в том случае, если речь идет об... организованных преступных группировках, - ни мало, ни много. Что, с прошлой недели бюджетные организации, учреждения города, коммунальные предприятия, горисполком, наконец, переименованы в организованные преступные группировкиi Или хоть против кого-то из них уголовное дело возбужденоi

Владимир Олейник также рассказал присутствующим на заседании исполкома о том, что на тех депутатов, которые отказались включаться в "кампанию травли" черкасского мэра, оказывается давление. Одному из депутатов, который прошел Афганистан, угрожали физической расправой. Жену одного из заместителей мэра продержали в милиции 12 часов, приговаривая: "Посиди тут и подумай". Как стало известно "Антенне", у одного из заместителей Олейника, который тяжело переживал происходящее, случился микроинфаркт...

В прошлую пятницу в телепрограмме "Паритет" ТС "Альт" (руководство облтелерадиокомпании категорически запретило выпускать Олейника в эфир ТС "Рось" - ред.) Владимир Николаевич сообщил, что у него уже были гонцы (посредники) из черкасской облгосадминистрации, которые просили Олейника добровольно уйти с поста мэра, иначе их снимут с работы. Мэр, ответивший, что он не занимается трудоустройством чиновников из администрации ("у вас есть свой хозяин"), в этих "слезных" просьбах посланникам Белого дома отказал.

... А тем временем инициативная группа по импичменту Олейнику тоже зря время не теряла. В понедельник, накануне сессии, в эфирное время ТК "Викка" (владелец - АО "Азот") транслировались программы ТС "Рось" (что запрещено Законом "О телевидении..."), посвященные, разумеется, "неуправляемому мэру". Депутат горсовета Тертычный, он же исполнительный директор Черкасского УСПП (эту структуру возглавляет Борис Райков - директор АО "Азот", он же доверенное лицо Кучмы на этих выборах) зачитал обращение ведущих крупнейших предприятий области к депутатам горсовета, в котором речь шла, разумеется, о поддержке импичмента В. Олейнику. Были озвучены лишь несколько фамилий, подписавшихся под обращением "ведущих и крупнейших". Это Наталья Сиренко (она же доверенное лицо Кучмы на этих выборах), все тот же Борис Райков и - фрагментом мелькнули подписи руководителей "Укрпьезо" и "Черкассыхимволокно".

В обращении к депутатам, зачитанном депутатом Тертычным, говорилось об ухудшении социально-экономической ситуации в городе, об упадке коммунальной сферы, науки, культуры (из-за В. Олейника), стоят предприятия (и все из-за Олейника), о длительной конфронтации между депутатами горсовета (опять же из-за Олейника), между городом и областным советом, областной госадминистрацией (виноват Олейник). Как следует из текста обращения, жители Украины на этих выборах сделали правильный, ... демократический выбор, а Владимир Олейник... "мешает ускорению реформ" (которые, надо понимать, активно претворяет в жизнь Л. Кучма)...

Дальше продолжать или и так все ясно?ТОП-СТАТЬИ
Номер # 56, 08.12.1999
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Замість суду — житловий будинок для еліти? Фронтовий щоденник: Як працюють фронтові шпиталі Фронтовий щоденник: Військовий капелан про свою роботу на війні Олимпиада 2022: новичок в лидерах. Фронтовий щоденник: Як Черкащани живуть на війні Репотажі з фронту Сьогодні в телеефірі Антени-плюс: Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" для мобільних мереж 2G та 3G Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" Чому москалі такі?
Дайджест Вартість проїзду у громадському транспорті малє становити не вище 2,7 грн? Спроба переворота в Україні призначена на 22 лютого? Откровения российского окупанта: почему он убивает украинцев? (відео) В Лугандоні вважають наше сало наркотиком! Экономика РФ летит в пропасть Унікальний вітровий генератор зробив винахідник з Черкащини Народний синоптик прогнозує теплу зиму О Золотой Орде и Киевской Руси, или почему Маркса не издавали в СССР?
Главная | Новости | Статьи | О нас | Выпуск новостей (видео) | Он-лайн трансляция «Антенна-плюс»
bigmir)net TOP 100
©«Антенна», 2009
посетителей: 427 хитов: 11832
вчера: 780/26432
время генерации: 0.049743890762329; SQL запросов: 11