Медиагруппа «Антенна»  

Олександр Мороз - Леонiду Кучмi: "МОЯ ПРАВДА ПЕРЕМОЖЕ ВАШУ СИЛУ".

  Незважаючи на заборони i переслiдування, кандидат у президенти України О. Мороз нещодавно зустрiвся з великою кiлькiстю черкащан, з представниками преси. Пiд час його спiлкування з людьми виникло чимало запитань, частину яких пропонуємо читачам.

- Олександре Олександровичу, складається враження, що у нинiшнiх виборах Президента України беруть участь два кандидати - Ви i Л. Кучма. При цьому Вас в усiх передачах телебачення i радiо, а також - ряду газет подають виключно у негативному свiтi, а Кучму - у надзвичайно позитивному. Чим це можна пояснити?

- Передусiм тим, що нинi дiючий Президент i його кримiнальне оточення, заволодiвши владою, нiзащо не хочуть нею поступатися, розумiючи, що їм доведеться нести вiдповiдальнiсть за скоєнi злочини проти українського народу i за той катастрофiчний стан, в якому перебуває Україна пiсля прем'єрства i президентства Л. Кучми.

Серед усiх кандидатiв на пост Президента я для них найбiльш незручний. I не тiльки тим, що мене пiдтримує велика кiлькiсть виборцiв в усiх регiонах України. А ще i тому, що я виявився одним з полiтикiв, на якого у спецслужб немає вiдповiдного досьє: я не замiшаний у фiнансових скандалах, не лоббiював нiчиїх iнтересiв, не зловживав службовим становищем, не займався саморекламою i багато рокiв прив'язаний до своєї сiм'ї.

Тому влада, не маючи реального компромату, створює його сама. У заздалегiдь спланованих провокацiях бере участь уся виконавча вертикаль, i їх тут же пiдхоплюють i тиражують пiдконтрольнi Кучмi засоби масової iнформацiї. Серед останнiх провокацiй - це нiбито захват мною телецентру, про що на всю Україну повiдав директор Нацiональної телекомпанiї Долганов. Лише завдяки росiйськiй програмi НТВ українськi глядачi переконалися, що "захват" - гидка брехня (пiсля цього НТВ заборонили транслювати iнформацiю з України - ред.). До речi, мiй позов до Долганова суд задовольнив на мою користь. А згадайте, з яким торжеством каналом УТ-1 в однiй з iнформацiйних передач демонструвалось примiщення з паркетом, кондицiонером, євроремонтом тощо. I все це видавалось за офiс... Соцпартiї, який насправдi розмiщений зовсiм в iншому мiсцi i нiякого вiдношення до показаних апартаментiв не має. Прикладiв такої брутальної брехнi дуже багато.

- I тому, щоденно смакуючи iнцидент з вибухами у Кривому Розi, пропрезидентськi засоби масової iнформацiї намагаються Вас очорнити?

- Криворiзька провокацiя настiльки "шита бiлими нитками", що бiльшiсть громадян України вже зрозумiла її суть. До речi, один iз штабiв Л. Кучми провiв опитування: кого виборцi вважають органiзаторами теракту у Кривому Розi? Згiдно цьому опитуванню, 41 вiдсоток виборцiв вважає, що це - справа рук Кучми, 37 вiдсоткiв - Вiтренко. Зрозу-мiло, що цей "рейтинг" нiде не обнародовувався i призначався, як кажуть, для внутрiшнього користування. Хочу заявити, що ця i будь-яка чергова спроба нинiшньої влади вивести мене iз передвиборчої боротьби приречена на провал.

- Вам часто дорiкають Павлом Лазаренком, - мовляв, зв'язки якiсь у вас були, домовленостi: Це мiсце вважається найуразливiшим у вашому iмiджi.

- Я завжди на такi закиди вiдповiдаю, що це питання не до мене, а до Президента. Багато що зараз замовчується, зокрема, iсторiя стосункiв мiж Кучмою i Павлом Iвановичем. Президент навiть вдався до сентенцiй на кшталт "Ми кажемо Лазаренко - думаємо Мороз, кажемо Мороз - думаємо Лазаренко". Я був утiшений, коли це почув, бо переконався, що Леонiд Данилович читав Маяковського. Замислiться на хвилину: якби був хоч якийсь доказ сумнiвного мого зв'язку з Лазаренком, то це сьогоднi вивернули i роздули б до неймо-вiрних розмiрiв, тим паче, що можливостей для цього у влади безлiч. Тiльки у центральному апаратi Служби безпеки - 20 працiвникiв, якi займаються конкретно Морозом. Органiзовано прослуховування телефонiв. Переслiдуються мої знайомi, з якими я маю якiсь справи. В Адмiнiстрацiї Президента теж сидить служба "у справах Мороза" - мало не вiйськове формування з їх спецiальними засобами зв'язку, контролю i стеження.

Щодо Лазаренка, то ще хочу нагадати, що саме Кучма запросив його з Днiпропетровська, нагородив найвищою нагородою - Орденом Ярослава Мудрого, поселив по сусiдству у своєму будинку, а коли той остаточно прокрався, то звiльнив його за станом здоров'я i дозволив безперешкодно виїхати за кордон.

- Немало молодих людей мають бажання займатися бiзнесом, пiдприємництвом. Як ви вважаєте, вони Вас пiдтримають?

- Ми будемо використовувати все позитивне, що є у свiтовiй практицi, наприклад, у Швецiї, Нiмеччинi, Швейцарiї, пiдтримувати iнiцiативу людей, приватне пiдприємництво, бiзнес. Але бiзнесмени повиннi через помiрнi податки дiлитися своїми прибутками з суспiльством. Багатоукладнiсть економiки, збереження принципу соцiальної справедливостi, цiнностей, якi стали невiд'ємною частиною нашого життя - цi завдання будуть вирiшенi в ходi реалiзацiї моєї програми "Новий курс України". В нiй - перспектива для України, для кожної людини.

Я не обiцяю неможливого. Але з обранням мене Президентом в Українi буде створена дiйсно народна економiка на ринкових засадах з державним регулюванням. Приорiтетною стане промислова полiтика з опорою на власний потенцiал, на селi вiдродиться ефективне виробництво, будемо торгувати хлiбом, а не землею. Дiти, молодь, ветерани, жiнки вiдчують турботу держави. Гарантованi Конституцiєю права громадян на освi-ту, охорону здоров'я, пенсiї, стипендiї стануть дiйснiстю; кожен працездатний буде мати роботу i гiдну оплату працi. Я не проти достатку людей. Я - проти злиднiв i бiдностi. Державний апарат буде працювати на громадян, а не на себе. Диктат мафiозно-кланових структур буде знищений раз i назавжди.

- Чи можна сподiватися на введення безкоштовної освiти i медичного обслуговування?

- За нинiшньої влади розраховувати на це не доводиться. Бо на це у них грошей немає. На веселощi i розваги грошi є. У населення вкрали 1,5 млрд. гривень, щоб створити так званий фонд "Со-цiальний захист", в якому отримує зарплату 6 тисяч чиновникiв. Для введення безкоштовної освiти не вистачає всього лише 400 млн. гривень, 600 млн. - для безкоштовної медицини. А якщо назвати ту суму, що викинута на передвиборчу кампанiю Кучми (а вона буде названа), - вiд цiєї цифри просто жах бере. Порахуйте, скiльки за останнiй мiсяць лише в Черкасах i в районних центрах областi у великих залах, на стадiонах i площах вiдбулося агiтацiйних концертiв та iнших масових заходiв за участю "зiрок" з України та зарубiжних країн на пiдтримку "єдиного". Зважте на те, що окремi найбiльш вiдомi "зiрки", за повiдомленнями преси, пiсля кожного концерту пiд "патронатом" отримують до 15 тис. доларiв. А потiм влада плачеться: грошей немає. А я кажу: є грошi. Красти не треба, будуть грошi!

- Ви хочете сказати, що в разi обрання Вас Президентом освiта i медичне обслуговування будуть доступними для рядових громадян?

- Так. Вся система державної освiти - вiд початкової школи до вищої, включаючи аспiрантуру, - буде безкоштовною. Паралельно може iснувати й платна освiта в приватних навчальних закладах, але категорично неприпустимi платнi форми навчання в державних школах i вузах.

Безкоштовне i ефективне медичне обслуговування буде забезпечене системою державного медичного страхування, яке добре зарекомендувало себе в бiльшостi розвинутих країн.

- На що можуть розраховувати пенсiонери?

- Пенсiї будуть перерахованi в бiк збiльшення з врахуванням трудового стажу; мiнiмальна пенсiя не повинна бути меншою межi малозабезпеченостi.

- Ваша позицiя щодо загальної вiйськової служби?

- За два-три роки я зроблю українську армiю професiйною, контрактну службу - привабливу для молодi, а обов'язковий призив буде вiдмiнено.

- Положення вашої програми, її аргументацiя - привабливi i сприятливi для бiльшостi населення України. Чому їх не запропонуєте нинi дiючому Президентовi?

- Я неодноразово пропонував Л. Кучмi замiсть того, щоб виливати на мене заочно потоки бруду i образ через пiдконтрольнi йому засоби масової iнформацiї, провести вiдкритi i чеснi дебати на одному iз загальнонацiональних телеканалiв для з'ясування положень наших програм, якi мають велике значення для майбутнього України. Перед виборами народ повинен мати право на свiдомий вибiр, знаючи усi аргументи "за" i "проти" обох сторiн.

Поки ще Л. Кучма вiд участi в таких дебатах ухиляється, вiддаючи перевагу нацьковуванню на мене вiрних йому тележурналiстiв. Я, та й думаю, бiльшiсть виборцiв, розцiнюють це не лише як елементарне боягузство, а й визнання того, що в Українi здiйснюється полiтика широкомасштабного розкрадання держави на користь кримiнальних кланiв.

А вся така влада тримається виключно на тотальнiй брехнi бiльшостi засобiв масової iнформацiї. Про це я неодноразово заявляв публiчно.

Я попередив Л. Кучму, що вiн став слухняним заложником свого кримiнального оточення, яке крок за кроком веде його до лави пiдсудних. Але поки що в нього є сила влади. Я на всю Україну сказав йому, щоб запам'ятав: моя правда переможе його силу!

- Який Ви оберете напрямок для iнтеграцiї - захiдний чи схiдний?

- Ми достатньо iнтегрованi i в Раду Европи, i в СНД. Необхiдно поповнити формальну iнтеграцiю конкретним змiстом у формi взаємовигiдних угод.

Ми не повиннi вiдмовлятися нi вiд цiнностей європейської демократiї, нi вiд росiйських ринкiв збуту наших товарiв.

- Леонiд Кучма не змiг виконати своїх передвиборчих обiцянок. Чому Олександр Мороз зможе досягти накресленої мети?

- Тому, що я зберу навколо себе не олiгархiв, а iнтелект нацiї, i поверну професiоналам можливiсть працювати на свою країну. Я не обiцяю дива на другий день пiсля виборiв. Не вмiю i не хочу обманювати людей. Я закликаю усiх до тяжкої працi, адже само собою нiчого не зробиться. Але це буде чесна праця на суспiльство, i кожен буде знати, що вiн працює для себе i на себе.

Щоб так було, потрiбна чесна влада. Обрати її без громадянських конфлiктiв, на законнiй конституцiйнiй основi виборцi можуть 31 жовтня. Не принижуючись перед чиновництвом, кожен громадянин може зробити свiй вибiр.

- Людям важко розiбратися у розмаїттi передвиборчих програм кандидатiв i в тому потоцi iнформацiї, що ллється iз засобiв масової iнформацiї.

- Я можу дати просту i дохiдливу пораду. Всi, кому за останнi п'ять рокiв жити стало краще, повиннi вiддати свої голоси за Кучму. Iншi також можуть голосувати за Кучму, якщо хочуть жити ще гiрше. Тож, зорiєнтуватися, за кого голосувати - не так уже й складно.

- Якi першi укази будуть виданi Вами на посту Президента України?

- Звичайно, першi укази - кадровi. Кланiв при владi не буде. Перед цим слiд розпорядитися, щоб закрили кордон для тих дiячiв, дiяльнiсть яких викликає специфiчнi запитання в правоохоронних органiв i депутатських слiдчих комiсiй. Менi соромно за державу, коли суди Швейцарiї, Бельгiї та Iзраїлю порушують кримiнальнi справи проти радникiв українського Президента i заарештовують їхнi валютнi рахунки. Нашi злодiї повиннi сидiти на нашiй лавi пiдсудних. Державi потрiбен порядок i закон. Один для всiх.

Треба, нарештi, повернути людям довiру до влади.


ТОП-СТАТЬИ
Номер # 50, 27.10.1999
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Замість суду — житловий будинок для еліти? Фронтовий щоденник: Як працюють фронтові шпиталі Фронтовий щоденник: Військовий капелан про свою роботу на війні Олимпиада 2022: новичок в лидерах. Фронтовий щоденник: Як Черкащани живуть на війні Репотажі з фронту Сьогодні в телеефірі Антени-плюс: Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" для мобільних мереж 2G та 3G Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" Чому москалі такі?
Дайджест Вартість проїзду у громадському транспорті малє становити не вище 2,7 грн? Спроба переворота в Україні призначена на 22 лютого? Откровения российского окупанта: почему он убивает украинцев? (відео) В Лугандоні вважають наше сало наркотиком! Экономика РФ летит в пропасть Унікальний вітровий генератор зробив винахідник з Черкащини Народний синоптик прогнозує теплу зиму О Золотой Орде и Киевской Руси, или почему Маркса не издавали в СССР?
Главная | Новости | Статьи | О нас | Выпуск новостей (видео) | Он-лайн трансляция «Антенна-плюс»
bigmir)net TOP 100
©«Антенна», 2009
посетителей: 259 хитов: 14035
вчера: 231/20459
время генерации: 0.014580965042114; SQL запросов: 11