Медиагруппа «Антенна»  

ГОЛОВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗВІТУЄ ПРО РОБОТУ

Відповідно до статей 44, 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 7 серпня голова обласної державної адміністрації складатиме звіт про виконання програм економічного і соціального розвитку регіону, делегованих обласною радою повноважень за 2007 рік та перше півріччя 2008 року.

Основні тези звіту пропонуються читачам.

Підготовка та внесення на розгляд ради програм економічного і соціального розвитку області

Стратегічні напрями розвитку області вироблені та схвалені науково-практичною конференцією, що відбулася 9 червня 2006 року за участю представників великого і малого бізнесу, органів місцевої державної влади і місцевого самоврядування та науковців.

В основу Стратегічних напрямів покладені Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року та Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Черкаської області на період до 2015 року, яка розроблена науковцями Ради з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук України.

Відповідно до Стратегічних напрямів, обласною державною адміністрацією розроблена і 27 квітня 2007 року схвалена обласною радою Стратегія розвитку Черкаської області до 2015 року.

В області визначені й активно реалізуються дев’ять регіональних пріоритетів, головний зміст яких — забезпечити високу якість життя людей.

Державною адміністрацією також розробляються програми розвитку провідних галузей та щорічні програми економічного і соціального розвитку, які затверджуються обласною радою.

Нині на виконанні в обласній державній адміністрації перебувають 72 обласні програми, 35 з яких — розроблені й внесені на затвердження обласної ради у 2007 році.

Розвиток господарського комплексу області

За період з 2005 року найхарактернішими рисами для господарського комплексу області стали:

• економічна стабільність, посилення динаміки розвитку на дев’яти, визначених обласною державною адміністрацією, пріоритетних напрямах економічного і соціального розвитку;

• структурна перебудова господарського комплексу під впливом впровадження механізму ринкових відносин,фінансове оздоровлення підпри-ємств усіх форм власності й усіх галузей економіки.

Промислове виробництво

ВИПУСК ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

За 2007 рік приріст промислового виробництва складає 24,8 відсотка. Якщо раніше промисловість області структурно характеризувалася як промисловість великої хімії, то вже в найближчий час це буде регіон великого машинобудування.

Три роки тому питома вага галузі машинобудування в промисловості складала 10 відсотків, а за підсумком І півріччя 2008 року більше, ніж п’ята частина всієї продукції промисловості припадає на машинобудування.

В області збалансовано роботу харчової промисловості відповідно до приростів виробництва сільськогосподарської продукції. Обсяги виробництва у харчовій промисловості в 2007 році до рівня 2005 року зросли у 1,5 раза і складали 4,2 млрд. гривень.

Загалом рейтингова оцінка за темпами приросту промислового виробництва в 2007 році, порівняно з іншими регіонами, вивела нашу область на перше місце в Україні.

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

За останні роки розвиток сільськогосподарської галузі є стабільним і характеризується тенденціями:

• забезпечується формування необхідних продовольчих балансів та сировинних ресурсів;

• щорічне виробництво зерна складає понад 2 млн. тонн;

• реалізація худоби і птиці на забій в живій вазі у всіх категоріях господарств зросла, у порівнянні з 2005 роком, у 1,5 рази, виробництво яєць — на 81 мільйон штук або на 15 відсотків. Виробництво молока стабілізувалося на рівні 510 тис. тонн;

• у галузі свинарства запроваджується ресурсо-, енергозберігаючі технології, інтенсивно розвивається галузь м’ясного птахівництва.

• погашена заборгованість із заробітної плати в економічно-активних господарствах області;

• забезпечуються щорічний ріст середньомісячної заробітної плати працівника сільського господарства та виплати орендної плати за земельні та майнові паї;

• рентабельність галузі складає понад 20 відсотків.

За прогнозними розрахунками, валове виробництво зерна сягне 2,5 млн.тонн.

Функціонування житлово-комунального господарства

За підсумками 2007 року підприємствами області надано житлово-комунальних послуг на суму 328 млн. грн., оплачено — 325 млн. грн., рівень розрахунків споживачів за отримані послуги становить 99 відсотків.

Рівень розрахунків за спожиту електроенергію, за підсумками 2007 року та за перше півріччя 2008 року, комунальними підприємствами області склав відповідно 104 та 107 відсотків.

Нарощуються роботи з газифікації області. За 2005–2007 роки в газифікацію населених пунктів вкладено 72,3 млн. гривень, в тому числі з державного бюджету — 68,7 млн. гривень. Споруджено та введено в експлуатацію понад 2,7 тис. км газопроводів. Рівень газифікації області зріс з 24 відсотків у 2004 році до 60 відсотків на 1 січня 2008 року.

Зовнішньоекономічна діяльність

З 2006 року намітилася стійка тенденція до зростання обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку області.

Протягом 2007 року приріст іноземного інвестиційного капіталу склав 58,6 млн. доларів США або 50,4 відсотка і за станом на 1 січня обсяг прямих іноземних інвестицій нерезидентів в економіку області досяг 175 млн. доларів США.

У першому півріччі 2008 року обсяг іноземних інвестицій на мешканця області, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, зріс на 13 відсотків і складає 137,7 долара США.

Інвестиційна діяльність

У 2007 році освоєно понад 4,2 млрд. грн. інвестицій в основний капітал, що у 2 рази більше, ніж у 2005 році. За перше півріччя цього року їх обсяг очікується на рівні 1,8 млрд. грн., а до кінця року прогнозовані обсяги капіталовкладень становитимуть 5,0 млрд. гривень.

Бюджетні надходження

Динамічний розвиток економіки регіону можливий лише за наявності необхідних фінансово-кредитних ресурсів.

Завдяки росту обсягів виробництва, консолідації зусиль місцевих державних адміністрацій, місцевих рад, податкових органів область упродовж двох останніх років має один із кращих в Україні показників мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів.

У 2007 році доходи бюджетів усіх рівнів перевищили 3,2 млрд. грн. та зросли проти попереднього року на 0,8 млрд. грн. або на 32,2 відсотка.

Доходи місцевих бюджетів за 2007 рік виконані в сумі 1,1 млрд. грн. або 108 відсотків до затверджених місцевими радами планів. Порівняно з 2006 роком ріст становить 309,4 млн. грн. або в 1,4 раза.

У 2008 році очікується мобілізувати до бюджетів усіх рівнів близько 4,4 млрд. гривень: до державного бюджету — 2,9 млрд. грн., до місцевих бюджетів — 1,5 млрд. гривень.

Динамічно зростають і доходи місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешканця області. Якщо за станом на 1 липня 2006 вони становили 263 грн., на 1 липня 2007 — 353 грн., то на 1 липня 2008 року — 500 грн. або зросли у 1,9 раза.

Забезпечення соціального і гуманітарного розвитку

Забезпечуючи виконання галузевих програм, затверджених радою, в області переглянуті та чітко визначені пріоритети соціального і гуманітарного розвитку.

Цьому в значній мірі сприяло проведення вперше в Україні 16 серпня 2007 року зборів адміністративного та гуманітарного активу регіону, на яких обговорено стан та визначено завдання щодо подальшого розвитку гуманітарної сфери Черкаської області.

З метою забезпечення контролю за виконанням резолюції зборів, у лютому цього року проведено громадські слухання.

1 листопада 2007 року проведено збори працівників соціальної сфери та адміністративного активу області.

Загальна оцінка ситуації в гуманітарній сфері регіону, в контексті загальнополітичних процесів, дозволяє висловити глибоке переконання, що попри всі труднощі й негаразди ми зуміли спільними зусиллями не лише зберегти інфраструктуру та кадровий потенціал галузі, а і забезпечити помітний її розвиток, виробити і мати чітко окреслену програму дій на перспективу.

Виконання програм зайнятості населення

Із метою залучення всіх суб’єктів ринку праці до реалізації державної політики зайнятості населення укладено регіональну угоду між адміністрацією, об’єднаннями профспілок та роботодавців, діє обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення, на засіданнях якого розглядаються найактуальніші питання щодо регулювання ринку праці та зайнятості.

Протягом 2007 року активними заходами зайнятості охоплено 75,2 тисячі незайнятих громадян, у січні-червні цього року — 41 тисячу, з них працевлаштовано відповідно 47 і 25 тисяч осіб.

На виконання обласних програм зайнятості населення у минулому році створено понад 30 тисяч робочих місць, у першому півріччі цього року — 16 тисяч.

Лише за 2007 рік та перше півріччя цього року легалізовано працю майже двох тисяч працівників.

Зайнятість населення сприяє зростанню доходів населення. Нині залишки вкладів фізичних осіб в установах банків області складають 3,3 млрд. гривень. За перше півріччя ц.р. середньомісячна заробітна плата становить 1362 грн. або у 2,1 раза більше, ніж у 2005 році. В структурі доходів населення заробітна плата складає 38,6 відсотка проти 37,4 відсотка у 2005 році.

Розвиток науки, усіх видів освіти

Працюють 696 загальноосвітніх шкіл, в яких навчаються 130,1 тис. дітей. В області організованим безоплатним підвезенням охоплено 92,7 відсотка дітей від потреби. 52 школи області мають власний спецавтотранспорт.

Усіма видами харчування охоплено 87,1 відсотка учнів. Стовідсотково забезпечується безкоштовне харчування учнів початкових класів та дітей пільгових категорій.

Удосконалюється соціальний захист педагогічних працівників. Упродовж 2005–2007 років 208 учительських родин покращили житлові умови. За 6 місяців 2008 року учителям області вже надано 43 будинки і квартири.

Започатковано матеріальне заохочення педагогічних працівників. Облдержадміністрацією запроваджена щорічна премія імені О.А.Захаренка (10 премій по 5 тис. грн.). У районах і містах області учителям виплачується 222 премії, грошовий вимір яких становить від 50 до 600 гривень.

Середня заробітна плата всіх працівників галузі становить 995 грн., учителів — 1485 грн. Заборгованості із заробітної плати немає.

Розвиток галузі охорони здоров’я

Реалізуючи обласні програми, спрямовані на вдосконалення функціонування системи охорони здоров’я, обласна державна адміністрація зосередила свою діяльність на шести основних напрямках:

• реформування первинної ланки медико-соціальної допомоги на засадах сімейної медицини;

• завершення будівництва обласної дитячої лікарні та реконструкції будівлі обласного кардіологічного центру;

• кадрове забезпечення лікувально-профілактичних установ;

• зниження малюкової смертності;

• профілактика соціально значимих захворювань (серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних захворювань, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та ін.);

• розвиток матеріально-технічної бази медичних установ, що розташовані в сільській місцевості.

Відбулися кардинальні зміни в діагностиці та лікуванні хвороб системи кровообігу. Організація обласного кардіологічного центру з відділенням кардіохірургії дозволяє істотно наблизити ці види допомоги до населення області.

Нині в структурі обласної лікарні створюється центр лікування судинно-мозкових захворювань, що дозволить виявляти нейросудинну патологію на ранніх стадіях, надавати спеціалізовану допомогу хворим із гострим порушенням мозкового кровообігу відповідно до сучасних вимог.

Бюджет галузі охорони здоров’я області за останні чотири роки зріс у 2,1 раза і його витрати у 2008 році передбачені в сумі 669,6 млн. гривень. Щорічний приріст фінансування галузі складає понад 100 млн. гривень.

Медичні заклади всіх рівнів, особливо третинного, поповнювалися сучасним медичним обладнанням. За кошти місцевих бюджетів у 2007 році придбано медичного та іншого обладнання довгострокового використання на суму 26,7 млн. гривень. У цьому році за рахунок усіх джерел фінансування медицина області одержить обладнання на загальну суму 35 млн. гривень.

Розвиток культури

Із 2005 року видатки з місцевих бюджетів на фінансування культури загалом зросли у 2,6 раза і в 2008 році складають 129 млн. гривень.

На виконання резолюції зборів адміністративного і гуманітарного активу області, що відбулися 16 серпня 2007 року, розроблені й затверджені обласною радою програми духовного розвитку Черкащини на період до 2010 року, розвитку бібліотечних закладів на 2008–2012 роки, збереження, відтворення і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року.

Вагомою підтримкою працівників культури стало призначення обласних персональних стипендій знаним митцям та творчій молоді, народним артистам України, що працюють на Черкащині, присудження обласних премій імені Михайла Максимовича, Порфирія Демуцького, Данила Нарбута, Василя Симоненка. На їх виплату з обласного бюджету щорічно асигнується близько 200 тис. гривень.

З метою подальшого розвитку аматорського мистецтва, підвищення уваги місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування до проблем культури започатковано обласний фестиваль народної творчості, присвячений 195-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка і 55-й річниці утворення Черкаської області.

«Золота підкова Черкащини»

За період виконання державної програми «Золота підкова Черкащини» передбачені нею заходи профінансовано на 125 млн. гривень. Упродовж першого півріччя 2008 року кошти Державного бюджету на фінансування заходів програми не виділялися.

У ході реалізації Державної програми «Золота підкова Черкащини» також виконано значний обсяг робіт щодо розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів, які входять до туристичного маршруту програми. Здійснено будівництво та введено в експлуатацію газопроводів протяжністю понад 55 км, капітально відремонтовано чотири будинки культури, п’ять освітніх закладів, три лікарні.

Діяльність у сфері фізичної культури і спорту

Нині в регіоні працюють 48 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 54 спортивні клуби, в яких різними видами спорту охоплено 27 тисяч дітей, підлітків і молоді.

Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Національним олімпійським комітетом України, до складу збірної команди України для участі в ХІХ Олімпійських іграх у Пекіні включено від Черкаської області Ірину Краснянську (гімнастика спортивна), Дар’ю Шаріпову (кульова стрільба) та Олександру Стаднюк (легка атлетика). Обласною радою виділені кошти у розмірі 250 тис. грн. на придбання житла І.Краснянській та В.Юрченко.

За останні два роки значно покращено фінансування на модернізацію спортивної бази області. На розвиток фізкультури і спорту 2007 року було виділено 20 млн. грн. бюджетних коштів, цього року передбачається спрямувати 26,8 млн. гривень.

Охорона довкілля та виконання природоохоронних заходів

На виконання обласної програми утилізації непридатних, заборонених до використання та невідомих пестицидів упродовж 2007 року передано на знешкодження 60 тонн непридатних пестицидів, що на 20 тонн більше ніж у 2006 році. За І півріччя 2008 року на знешкодження вивезено 29,2 тонни непридатних пестицидів.

У Черкаській області в 2007 році викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел склали 38,8 тис.тонн, що на 1,4 тис.тонн менше, ніж у 2006 році.

Позитивною є тенденція що-до зменшення антропогенного навантаження на довкілля в галузі водних ресурсів. У 2007 році, порівняно з 2006 роком, скид забруднених зворотних вод в поверхневі водні об’єкти зменшився на 6,0 млн. куб. м. Скиди забруднюючих речовин зменшилися на 9,2 тис. т (з 58,9 тис. т у 2006 р. до 49,7 тис. т у 2007 р.).

Нині значна увага приділяється розвитку заповідної справи. В області нараховується 469 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 40225 гектарів.

Протягом 2007 року рішеннями обласної ради природно-заповідними оголошено 16 територій на площі 297,92 га, у першому півріччі 2008 року — 4 території на площі 419,6 га.

ТОП-СТАТЬИ
Номер # 31, 06.08.2008
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Замість суду — житловий будинок для еліти? Фронтовий щоденник: Як працюють фронтові шпиталі Фронтовий щоденник: Військовий капелан про свою роботу на війні Олимпиада 2022: новичок в лидерах. Фронтовий щоденник: Як Черкащани живуть на війні Репотажі з фронту Сьогодні в телеефірі Антени-плюс: Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" для мобільних мереж 2G та 3G Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" Чому москалі такі?
Дайджест Вартість проїзду у громадському транспорті малє становити не вище 2,7 грн? Спроба переворота в Україні призначена на 22 лютого? Откровения российского окупанта: почему он убивает украинцев? (відео) В Лугандоні вважають наше сало наркотиком! Экономика РФ летит в пропасть Унікальний вітровий генератор зробив винахідник з Черкащини Народний синоптик прогнозує теплу зиму О Золотой Орде и Киевской Руси, или почему Маркса не издавали в СССР?
Главная | Новости | Статьи | О нас | Выпуск новостей (видео) | Он-лайн трансляция «Антенна-плюс»
bigmir)net TOP 100
©«Антенна», 2009
посетителей: 397 хитов: 8915
вчера: 421/16688
время генерации: 0.91941285133362; SQL запросов: 11