Медиагруппа «Антенна»  

Как прокуратура области во главе с паном Лисовым с коррупцией боролась

Недавно достоянием редакции "Антенны" стала копия одного очень интересного и даже поучительного документа — решения Генеральной Прокуратуры Украины от 27 апреля с.г., подписанного тогдашним Генпрокурором С. Пискуном. На том заседании коллегии были рассмотрены результаты проверки деятельности органов прокуратуры нашей области.

К сожалению, газетная площадь не позволяет обнародовать упомянутый документ полностью и мы вынуждены опубликовать его в сокращенном формате, остановившись на наиболее существенных выводах проверяющих. Итак:

"Обговоривши результати перевірки у прокуратурі Черкаської області стану організації роботи щодо виконання вимог Законів України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про боротьбу з корупцією" та Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", звіт прокурора області Лісового М.Л., колегія зазначає, що в діяльності органів прокуратури області є серйозні недоліки, які негативно вплинули на стан законності. Прокурор області Лісовий М.Л. та його заступники не спрямували зусилля на посилення прокурорського нагляду за додержанням законів, на ефективну протидію злочинності, її організованим формам та корупції, на захист конституційних прав і свобод громадян, інтересів держави. Координаційну діяльність з питань боротьби зі злочинністю практично зведено до участі прокурорів у нарадах і засіданнях колегій обласної та районних державних адміністрацій, що суттєво принижує роль органів прокуратури та підриває їх авторитет.

Через безконтрольність з боку керівництва прокуратури області прокурорами більшості районів не виконуються вимоги галузевого наказу про обов'язкове щомісячне проведення перевірок у кожному правоохоронному органі, а в Черкаській митниці такі перевірки не проводились взагалі. Наслідком такого стану стало систематичне приховування злочинів, у тому числі тяжких і особливо тяжких, та уникнення правопорушниками відповідальності. У ході перевірки виявлено та поставлено на облік 22 приховані злочини (з них половина тяжких та особливо тяжких). Набули поширення грубі порушення вимог закону щодо прийняття процесуальних рішень за заявами і повідомленнями про злочини, у тому числі за фактами смерті громадян, а також випадки прийняття безпідставних рішень про відмову в порушенні кримінальних справ (Генеральною прокуратурою України скасовано 19 таких незаконних постанов).

Мають місце серйозні недоліки в організації нагляду за додержанням законів правоохоронними органами при провадженні оперативно-розшукової діяльності. Залишаються нерозкритими понад 40 тисяч злочинів минулих років. Незважаючи на те, що підрозділами МВС, СБУ та податкової міліції допущено численні випадки ігнорування вимог закону щодо порядку заведення та закриття оперативно-розшукових справ, строків ведення, грубі порушення конституційних прав громадян, прокуратурою області минулого року вивчено менше 3% від їх загальної кількості, а в поточному році — лише кожну п'ятдесяту справу. Неналежним чином здійснювався нагляд за розшуком злочинців, які ухиляються від слідства та суду. Установлено факти несвоєчасного (лише через 8-10 місяців після оголошення у розшук підозрюваних) заведення оперативно-розшукових справ категорії "Розшук", а в окремих з них оперативно-розшукові заходи не проводились роками, що призвело до зростання на 20% кількості злочинців, які перебували у розшуку. Оперативними підрозділами СБУ взагалі закрито без реалізації 90% заведених оперативно-розшукових справ. З п'яти порушених митницею кримінальних справ про контрабанду до суду не направлено жодної, а нарощування показників роботи щодо порушення митних правил відбулося за рахунок складання протоколів лише стосовно однієї компанії.

Незважаючи на вжиті заходи прокурорського реагування, суттєві зауваження викликає нагляд за досудовим слідством. Зокрема, слідчими органів внутрішніх справ області закінчено справ значно менше, проте закрито за відсутністю складу злочину втричі більше, або 7% (по державі 3%). Майже половина справ органами СБУ розслідувана з порушенням передбачених законом строків, кожна четверта закрита за відсутністю складу злочину. З направлених до суду у 2006 році слідчими податкової міліції кримінальних справ лише 7, або 18%, про злочини у сфері оподаткування, а в поточному році — жодної. Водночас розслідування справ, де збитки перевищують один мільйон гривень, триває роками.

За потурання міськрайпрокурорів та безконтрольності керівництва прокуратури області системного характеру набули факти незаконного притягнення громадян до кримінальної відповідальності (6 осіб), закриття кримінальних справ (7) та зупинення досудового слідства (22).

Непоодинокі факти незаконного тримання під вартою обвинувачених у справах, що перебували у провадженні слідчих органів внутрішніх справ (м. Черкаси, Черкаський, Уманський та Маньківський райони).

Установлено випадки приховування особливо тяжких злочинів шляхом порушення справ за менш суспільно небезпечними діяннями. За результатами перевірки Генеральною прокуратурою України порушено з перекваліфікацією 9 кримінальних справ за вчинення розбоїв та одну за вбивство.

Низька ефективність нагляду за провадженням досудового слідства. Минулого року скасовано 377 постанов органів внутрішніх справ про закриття кримінальних справ, з них до суду спрямовано лише 6 відсотків справ. У Черкаському та Придніпровському районах із кількох десятків справ, у яких постанови про їх закриття скасовано, жодної в подальшому не спрямовано до суду. Аналогічна ситуація в апараті прокуратури області.

Недостатньо уваги приділялося додержанню законів при розслідуванні кримінальних справ, порушених за фактами заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих. Протягом минулого року лише по третині таких справ, де не встановлені особи, які вчинили злочини, стан слідства обговорювався прокуратурою області, що негативно впливає на їх розкриття.

Продовжується хибна практика відкликання із суду справ відповідно до ст.232 КПК України для фактичного проведення додаткового розслідування. У третині справ, відкликаних протягом 2006 року, поновлювалося досудове слідство. Проте у статистичному звіті ці випадки як повернення на додаткове розслідування не відображені. Поза увагою прокуратури області залишилися незаконні процесуальні рішення слідчих прокуратури. Генеральною прокуратурою України скасовано чотирнадцять постанов про закриття та зупинення досудового слідства. Не забезпечено на належному рівні відшкодування збитків. Із завданих злочинами у минулому році 14 млн. грн. збитків відшкодовано лише половину.

Вимагає посилення нагляд за розслідуванням кримінальних справ, порушених за матеріалами наглядових перевірок. До суду направлено дещо більше половини. Третина справ роками не знаходять свого законного вирішення. Прокуратурою Уманського району минулого року із порушених 19 кримінальних справ до суду направлено лише чотири, а Драбівського — жодної.

Унаслідок порушення справ за дріб'язковими фактами майже кожна друга справа закривається судами за нереабілітуючими підставами.

Неналежне спрямування діяльності правоохоронних органів у боротьбі із загальною злочинністю стало передумовою до послаблення протидії організованій злочинності і корупції в регіоні. Упродовж шести років працівниками УСБУ та податкової міліції не знешкоджено жодного злочинного угруповання. Загалом відбулося зниження активності з викриття організованих злочинних груп, у тому числі з корумпованими зв'язками, в органах влади і управління, у паливно-енергетичному комплексі, сферах приватизації та економічних відносин. Поза увагою спецпідрозділів правоохоронних органів області залишились питання боротьби з хабарництвом та контрабандою.

Не відповідає вимогам сьогодення організація роботи правоохоронних органів області щодо протидії корупції, насамперед у Корсунь-Шевченківському, Лисянському та Тальнівському районах, де упродовж останніх років правоохоронцями до суду направлено лише по одній кримінальній справі з ознаками корупції, а в Смілянському — жодної.

При цьому збільшення кількості направлених до суду протоколів про корупційні діяння досягається шляхом виявлення малозначних правопорушень, переважно стосовно службовців найнижчих категорій.

Серйозне занепокоєння викликає поширення корупції серед працівників органів внутрішніх справ області, а також приховування вчинених ними злочинів шляхом складання протоколів про корупцію.

Керівниками прокуратури області не забезпечується достовірність статистичних показників та дотримання обліково-реєстраційної дисципліни. Системного характеру набуло укриття від обліку фактів незаконного притягнення громадян до кримінальної відповідальності, їх затримання та взяття під варту. Створення уявного благополуччя відбувається шляхом перенесення злочинів з одного звітного періоду в інший, а також безпідставного віднесення злочинів до вчинених у сфері економіки. Вибірковими перевірками установлено відповідно 30 та 15 таких фактів. Відображені у звітах суми відшкодованих до бюджету збитків у кримінальних справах та кількість осіб, притягнутих до відповідальності за документами реагування, не відповідають дійсності.

Вимагає удосконалення стан розгляду звернень, особистого прийому громадян. Порушення строків та їх неякісний розгляд, відсутність принципового реагування на факти повторних обґрунтованих скарг породжують повторні звернення, створюють соціальну напругу і спонукають громадян звертатися до Генеральної прокуратури України. Лише від п'яти громадян у 2006 році надійшло 159 звернень. Такий стан справ характерний для більшості прокуратур районної ланки та апарату прокуратури області.

Зазначені недоліки стали можливими внаслідок неналежної організації роботи керівництвом прокуратури області та особисто прокурором Лісовим М.Л., неадекватного реагування на порушення закону, відсутності дієвого контролю за роботою прокурорів районного рівня та малоефективної координації діяльності правоохоронних органів із питань протидії злочинності, насамперед її організованим формам, і корупції".

Повторяем, что это лишь часть нелицеприятных выводов и оценок, сделанных комиссией Генеральной Прокуратуры относительно работы пана Лисового и его подчиненных и поддержанных коллегией этого грозного ведомства. Вот что гласит первый пункт решения коллегии: "Організацію роботи прокуратури Черкаської області щодо виконання вимог Законів України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про боротьбу з корупцією" та Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності" визнати незадовільною".

Казалось бы, после такого сокрушительного вердикта последуют и адекватные меры дисциплинарного реагирования, однако вышло точно по известной украинской пословице: "З великої хмари — малий дощ". Второй пункт решения коллегии Генпрокуратуры практически уводит пана Лисового от вполне заслуженного наказания: "За неналежне виконання службових обов'язків, вимог Закону України "Про прокуратуру" та галузевих наказів Генерального прокурора України, суттєві прорахунки в організації діяльності прокуратури області, відсутність вимогливості та контролю за роботою підлеглих, численні факти викривлення статистичної звітності прокурор області Лісовий М.Л. заслуговує на притягнення до дисциплінарної відповідальності, однак, беручи до уваги його запевнення виправити становище, попередити та зобов'язати невідкладно вжити організаційних і практичних заходів, спрямованих на усунення зазначених прорахунків".

Припоминается, как в апреле этого года Черкассы будоражили слухи о том, что прокуратуру области трясет столичная комиссия. Но проверяющие уехали, а граждане так и не дождались информации о том, что она откопала в недрах возглавляемого паном Лисовым ведомства. Если бы мы, уважаемые читататели, действительно жили в открытом обществе, где свобода слова почитается высшей ценностью, то возглавивший комиссию начальник одного из управлений Генеральной прокуратуры пан Рябенко на брифинге, в присутствии руководства прокуратуры области сообщил бы журналистам о результатах проведенной проверки. А пан Лисовой, как человек чести, там же объявил бы о своей добровольной отставке, предварительно выставив за порог прокуратуры области всех нерадивых сотрудников. Но — увы! Все отделались легким испугом.

Мы обратились к этой теме еще и потому, что 10 августа сего года, то есть через 2 дня, пан Лисовой должен проинформировать Генеральную прокуратуру о выполнении упомянутого решения ее коллегии. А может, все водой унесло, ведь ныне Генеральный Прокурор Украины уже другой. Да нет сомнения и в том, что свое плечо в этой ситуации подставит и губернатор Черевко, недаром же людская молва называет пана Лисового его "карманным прокурором".

ТОП-СТАТЬИ
Номер # 33, 22.08.2007
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Замість суду — житловий будинок для еліти? Фронтовий щоденник: Як працюють фронтові шпиталі Фронтовий щоденник: Військовий капелан про свою роботу на війні Олимпиада 2022: новичок в лидерах. Фронтовий щоденник: Як Черкащани живуть на війні Репотажі з фронту Сьогодні в телеефірі Антени-плюс: Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" для мобільних мереж 2G та 3G Інтернет-трансляція телеканалу "Антена" Чому москалі такі?
Дайджест Вартість проїзду у громадському транспорті малє становити не вище 2,7 грн? Спроба переворота в Україні призначена на 22 лютого? Откровения российского окупанта: почему он убивает украинцев? (відео) В Лугандоні вважають наше сало наркотиком! Экономика РФ летит в пропасть Унікальний вітровий генератор зробив винахідник з Черкащини Народний синоптик прогнозує теплу зиму О Золотой Орде и Киевской Руси, или почему Маркса не издавали в СССР?
Главная | Новости | Статьи | О нас | Выпуск новостей (видео) | Он-лайн трансляция «Антенна-плюс»
bigmir)net TOP 100
©«Антенна», 2009
посетителей: 575 хитов: 16601
вчера: 580/19299
время генерации: 0.026845932006836; SQL запросов: 11